Non-commercial Vehicle Engines

 FWH EisengussWalter Hundhausen
MaterialsGJL
GJS
GJS - SiMo
GJL
GJS
Unit weights5 - 160 t5 -220 kg
Non-commercial vehicle engine componentsCylinder blocksFlywheel housings