Non-commercial Vehicle Engines

 Harz Guss ZorgeFWH EisengussWalter Hundhausen
MaterialsEN - GJL
EN - GJS
EN - GJS - XSiMo
EN - GJS - XNi-Resist
(D5S)
EN - GJV
GJL
GJS
GJS - SiMo
GJL
GJS
Unit weights3 - 130 kg5 - 160 t5 -220 kg
Non-commercial vehicle engine componentsExhaust manifolds, cylinder heads, crankcases, turbocharger housings, engine mountsCylinder blocksFlywheel housings